Английски език за деца и ученици

Обучението по английски език за деца и ученици в учебен център EURO TARGET се извършва по утвърдени международни системи за изучаване на английски език като чужд и е основано на игровия принцип. Запаметяването на новия материал и преговорът на вече предадени единици в курса по английски за деца, се осъществява чрез непрекъсната обратна връзка, с много смях, детски английски песни и разиграване на ежедневни ситуации и ролеви  игри. Всяко учебно ниво за подготовка по английски език за деца и ученици в курсове залага на популярни герои от познатите на децата филми, приказки и комикси, за да направи обучението интересно и успешно.

Обучението за деца и ученици се допълва от разнообразни тестове и упражнения, свързани с ежедневната лексика и интереси на курсистите, разработени специално за всяко едно от нивата на обучение от методистите и преподавателите в учебен център EURO TARGET.

Водещ принцип при оформянето на курсовете по английски език за деца, е нивото на владеене на езика- напълно начинаещи, слабо напреднали и напреднали, както и възрастта на децата, така че в една група да попаднат ученици със сходни интереси и ниво на познания по английски език.

Усмихнатите и опитни преподаватели създават  креативна атмосфера, в която изучаването на английския език за деца е едно приятно предизвикателство.

Начало на курсовете по английски
за деца и ученици

Учебните занятия в езиков център EURO TARGET  за детски английски започват в началото на месец октомври и приключват до края на месец май. Материалът по английски език за деца е разпределен равномерно, в определени дни и часове, съобразени със заетостта на учениците в училище.

За избор на подходящ вариант за курс за детски английски, натиснете бутон „Програма”.

Ранни записвания за курсове по английски език за деца и ученици.

От 01. 05. 2016 г. започват  ранните записвания за курсове за деца и ученици в Учебен Център EURO TARGET за учебната 2016 / 2017 година.

Курсовете по английски език за деца и ученици се провеждат през учебната година с хорариум 120 уч.часа. Цената за целия курс е 480 лв, платими на две равни вноски- при записването и в началото на втория учебен срок, но не по- късно от 01.02.2017 г.

Обучението е целогодишно и обхваща периода  01.10. 2016 - 31. 05. 2017 г. Учениците, посещаващи курсовете по английски език за деца, имат възможност да избират между сутрешни и  следобедни курсове през учебната седмица.

Ранните записвания за курсовете за деца и ученици по английски език продължават до 31.07.2016 г.  При заплащане до тази дата ползвате  15% отстъпка от цената  за първия срок , т.е. 204 лв  I срок и 240лв  II срок.

От 01.09. до 10.09. 2016 г е в сила отстъпка от 5 % от цената за първия срок , т.е. 228лв  I срок и 240лв  II срок.

При заплащане на таксата за цялата година са в сила отстъпките за посочените периоди върху цялата сума.

При избор на разсрочено плащане на четири вноски  всяка закъсняла вноска се оскъпява с 10%.

Учебни системи за детски английски

С най- малките в предучилищните групи за детски английски работим по системата New Chatterbox. New Chatterbox е редактиран и осъвременен вариант на системата Chatterbox , с която вече над десетилетие милиони деца правят своите първи стъпки в изучаването на английски език. Учебникът и учебната тетрадка покриват изцяло необходимия обем от знания подходящи за съответната възраст. Новото издание комбинира традиционния начин за поднасяне на материала с модерни средства за обучение и онагледяване. Разнообразните игри, английските песни и стихотворения, картинният материал под формата на flash-карти и постери правят упражняването на езика лесно и приятно. Специалните страници  „My world” в учебника  запознават децата с живота и традициите в англоговорящите страни, а съответстващите секции в учебната тетрадка дават възможност за мултикултурно сравнение. Водещ принцип при създаването на учебната система е упражняването на езика чрез смях и игри.

Учениците от начален курс изучават английски език  по система Family and Friends  на Oxford University. Family and Friends  е съвременна учебна система от шест части, създадена за деца, които сега започват или продължават обучението си по английски език. Учебникът е базиран на забавни, познавателни и мотивиращи текстове, съчетани с разнообразни и увлекателни  мултимедийни продукти. Системата се отличава със систематично градиране, дозиране и представяне на граматичните единици и с особено внимание към лексиката под формата на често използвани в езика фрази и изрази.

Редовните преговорни единици дават възможност за допълнително упражняване и подобряване на граматичната точност.

С течение на времето учениците, посещаващи курсовете за детски английски, придобиват умения да улавят ключовите думи в текстовете за слушане, научават се да разказват и говорят по основни теми на английски език, да изслушват събеседника си, да изказват лично мнение, да бъдат точни в изказа си и свободно да използват заучените фрази.

В курсовете по английски език за деца са предвидени редовни часове за консултации за попълване на пропуските в обучението при отсъствия на децата или при нужда от допълнителни разяснения.

В учебен център EURO TARGЕТ  поддържаме езиково портфолио, с помощта на което може да се проследи развитието на всеки ученик през учебната година.